The effect of intentional summer flooding for mosquito control on the nitrogen dynamics of impounded Avicennia germinans mangrove forests

H. J. Laanbroek* (Co-auteur), M. C. Rains, J. T. A. Verhoeven, D. F. Whigham

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Zoekresultaten