The effect of intentional summer flooding for mosquito control on the nitrogen dynamics of impounded Avicennia germinans mangrove forests

H. J. Laanbroek* (Co-auteur), M. C. Rains, J. T. A. Verhoeven, D. F. Whigham

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of intentional summer flooding for mosquito control on the nitrogen dynamics of impounded Avicennia germinans mangrove forests'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences