The effect of intra- and inter-subject variability of hemodynamic responses on group level Granger CAusality analyses.

M.B. Schippers, R. Renken, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-36
TijdschriftNeuroImage
Volume57
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit