The effect of mutant ubiquitin on proteasome function in relation to neurodegenerative disease.

P. van Tijn

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Swaab, D.F., Promotor
  • van Leeuwen, F.W., Promotor
  • Fischer, D.F., Promotor, Externe Persoon
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit