The effect of nitrate concentration in a flowing solution system on growth and nitrate uptake of two Plantago species

A.H.J. Freijsen, H. Otten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)159-169
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume77
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit