The effect of nutrients on pyrrolizidine alkaloids in Senecio plants and their interactions with herbivores and pathogens

W.H.G. Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

257 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of nutrients on pyrrolizidine alkaloids in Senecio plants and their interactions with herbivores and pathogens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology