The effect of pathogens on seedling establishment in Plantago Lanceolata

M.P. De Nooij

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)237-244
  TijdschriftActa Oecologica - Oecologia Plantarum
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit