The effect of phylogenetically different bacteria on the fitness of Pseudomonas fluorescens in sand microcosms

Olaf Tyc, Alexandra Wolf, Paolina Garbeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

147 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of phylogenetically different bacteria on the fitness of Pseudomonas fluorescens in sand microcosms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences