The effect of phylogenetically different bacteria on the fitness of Pseudomonas fluorescens in sand microcosms

Olaf Tyc, Alexandra Wolf, Paolina Garbeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

147 Downloads (Pure)

Zoekresultaten