The effect of predation by smelt (Osmerus eperlanus) on Daphnia hyalina in a shallow eutrophic lake

M. Boersma, W.L.T. Van Densen, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2438-2442
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume24
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit