The Effect of Preservation Methods on the Carbon Content of Daphnia

M. Boersma, J. Vijverberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)241-247
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume130
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit