The effect of size-selective predation on the population growth rate, the production to biomass ratio and the population structure of Daphnia galeata: a modelling approach

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-97
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie
  Volume49
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit