The effect of soil nitrate on the germination of Cynoglossum officinale L. (Boraginaceae) and its ecological significance

A.H.J. Freijsen, S.R. Troelstra, M.J. Van Kats

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)71-79
  TijdschriftActa Oecologica - Oecologia Plantarum
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit