The effect of the incubation period on the resul of MPN enumerations of nitrite - oxidizing bacteria: theoretical considerations

G.J. Both, R. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)335-344
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume85
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit