The effectiveness of volunteer nest protection on the nest success of Northern Lapwings Vanellus vanellus on Dutch arable farms

S. Kragten, J. C. Nagel, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effectiveness of volunteer nest protection on the nest success of Northern Lapwings Vanellus vanellus on Dutch arable farms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences