The effects of 3-isobutyl-methyl-xanthine on experimentally induced ocular inflammation in the rabbit

N.L.J. Verbey, N.J. van Haeringen, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)557-561
TijdschriftCurrent Eye Research
Volume7
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit