The effects of a change in food availability on group and territory size of a clan of badgers Meles meles (L.,1758).

B.A. Nolet, C.A. Killingley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-8
TijdschriftLutra
Volume30
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit