The effects of a changing institutional environment on academic research practices: three cases from agricultural science

L. Hessels, J. Grin, R.E.H.M. Smits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)555-568
TijdschriftScience and Public Policy
Volume38
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011
  • Focus en massa

    Doorenbos, C.

    01/01/2010 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit