The Effects of Ageing on Intergenerational Support Exchange: A New Look at the Hypothesis of Flow Reversal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Effects of Ageing on Intergenerational Support Exchange: A New Look at the Hypothesis of Flow Reversal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences