The effects of biomanipulation on the biogeochemistry, carbon isotopic composition and pelagic food web relations of a shallow lake

B.M. Bontes, R. Pel, B.W. Ibelings, H.T.S. Boschker, J.J. Middelburg, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

429 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)69-83
TijdschriftBiogeosciences
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit