The effects of extended periods of drainage and submersion on condition and mortality of benthic animals

H. Hummel, A. Meijboom, L. De Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)251-266
  TijdschriftJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
  Volume103
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit