The effects of habitat perturbation on leaf populations of Ammophila arenaria (L.) Link

A.H.L. Huiskes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)443-450
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift5-6
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit