The effects of host weight at parasitism on fitness correlates of the gregarious koinobiont parasitoid Microplitis tristis and consequences for food consumption by its host, Hadena bicruris

J.A. Elzinga, J.A. Harvey, A. Biere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The effects of host weight at parasitism on fitness correlates of the gregarious koinobiont parasitoid Microplitis tristis and consequences for food consumption by its host, Hadena bicruris'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences