The effects of integration and transnational ties on international return migration intentions

H. de Haas, C.M. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

159 Citaten (Scopus)
418 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effects of integration and transnational ties on international return migration intentions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences