The effects of litter on growth and plasticity of Phragmites australis clones originating from infertile, fertile or eutrophicated habitats

O.A. Clevering

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  26 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The effects of litter on growth and plasticity of Phragmites australis clones originating from infertile, fertile or eutrophicated habitats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology