The effects of locking-up a sea arm: Long-term developments in the macrobenthic communities of the saltwater lake Grevelingen.

H. Hummel, W.C.H. Sistermans, V.L. Escaravage, S. Wijnhoven

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2010

    Citeer dit