The effects of once- versus twice-weekly sessions on psychotherapy outcomes in depressed patients

Steven D. Hollon, Sanne J. E. Bruijniks, Lotte H. J. M. Lemmens, Frenk P. M. L. Peeters, Pim Cuijpers, Arnoud Arntz, Pieter Dingemanse, Linda Willems, Patricia van Oppen, Jos W. R. Twisk, Michael van den Boogaard, Jan Spijker, Judith Bosmans, Marcus J. H. Huibers, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  53 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)222-230
  TijdschriftThe British Journal of Psychiatry
  Volume216
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2020

  Citeer dit