The effects of population size and plant density on outcrossing rates in locally endangered Salvia pratensis

R. Van Treuren, R. Bijlsma, N.J. Ouborg, W. Van Delden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  116 Citaten (Scopus)
  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1094-1104
  TijdschriftEvolution
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit