The effects of prolonged emersion and submersion by tidal manipulation on marine macrobenthos

H. Hummel, A.W. Fortuin, R.H. Bogaards, A. Meijboom, L. De Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)219-234
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume282/283
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit