The Effects of the Combination of Mesenchymal Stromal Cells and Nanofiber-Hydrogel Composite on Repair of the Contused Spinal Cord

Agnes E Haggerty, Ines Maldonado-Lasunción, Yohshiro Nitobe, Kentaro Yamane, Megan M Marlow, Hua You, Chi Zhang, Brian Cho, Xiaowei Li, Sashank Reddy, Hai-Quan Mao, Martin Oudega

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Effects of the Combination of Mesenchymal Stromal Cells and Nanofiber-Hydrogel Composite on Repair of the Contused Spinal Cord'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds