The Efficacy of Cardiac Anti-miR-208a Therapy Is Stress Dependent

Joep E C Eding, Charlotte J Demkes, Joshua M Lynch, Anita G Seto, Rusty L Montgomery, Hillary M Semus, Aimee L Jackson, Marc Isabelle, Stefano Chimenti, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Efficacy of Cardiac Anti-miR-208a Therapy Is Stress Dependent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences