The efficiency of combined coagulant and ballast to remove harmful cyanobacterial blooms in a tropical shallow system

Marcela Miranda (Co-auteur), Natalia Noyma, Felipe S. Pacheco, Leonardo de Magalhaes, Ernani Pinto, Suzan Santos, Maria Fernanda A. Soares, Vera L. Huszar, Miquel Lürling, Marcelo M. Marinho

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The efficiency of combined coagulant and ballast to remove harmful cyanobacterial blooms in a tropical shallow system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences