The emergence of the corporate form

Joost Jonker, Giuseppe Dari-Mattiacci, oscar gelderblom, Enrico Perotti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)193
Aantal pagina's236
TijdschriftJournal of Law and Economics
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit