The emerging potential of melanized fungi: black yeast between beauty and the beast

N. Gunde-Cimerman, M. Grube, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)935-936
  TijdschriftFungal Biology
  Volume115
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit