The emerging potential of melanized fungi: black yeast between beauty and beast

G.S. de Hoog, M. Grube, N. Gunde-Cimerman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)935-936
  TijdschriftMycological Research
  Volume115
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit