The endogenous repair capacity of the Parkinsonian brain.

S.A. van den Berge

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Hol, E.M., Promotor
  • Swaab, D.F., Promotor
Datum van toekenning10 nov. 2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit