The enemies within: Targeting Han Chinese and Hui minorities in Xinjiang

Isabelle Côté

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)136-151
TijdschriftAsian Ethnicity
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 jan. 2015

Citeer dit