The energy requirements for incubation in Great Tits Parus major L.

J.A.L. Mertens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)184-196
  TijdschriftArdea
  Volume65
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit