the Enhanced publication project “Enhancing scholarly publishing in the humanities and social sciences” Tool “Semantics WORDS

N.W. Jankowski, A. Scharnhorst, Z. Tatum, C. Tatum

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsitePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit