The enumeration of heterotrophic bacteria in aquatic environments on simple and complex media

A.B.J. Sepers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)567-573
  TijdschriftInternationale Revue der Gesamten Hydrobiologie
  Volume67
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit