The Environmental Spread of Aspergillus terreus in Tyrol, Austria

Anna-Maria Dietl, Roya Vahedi-Shahandashti, Carmen Kandelbauer, Bart Kraak, Michaela Lackner, Jos Houbraken, Cornelia Lass-Floerl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-11
Aantal pagina's11
TijdschriftMicroorganisms
Volume9
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2021

Citeer dit