The Environmental Sustainability of Nations: Benchmarking the Carbon, Water and Land Footprints against Allocated Planetary Boundaries

K. Fang, R. Heijungs, Z. Duan, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Environmental Sustainability of Nations: Benchmarking the Carbon, Water and Land Footprints against Allocated Planetary Boundaries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Social Sciences