The epigenetic footprint of poleward range-expanding plants in apomictic dandelions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Zoekresultaten