'The Epigram in Early Modern Literary Theory: Vossius' Poeticae Institutiones',

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-81
TijdschriftSupplementa Humanistica Lovaniensia
Volume25
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit