The epilitic algal vegetation in the SW-Netherlands

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-94
  TijdschriftNova Hedwigia
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit