The ethnic composition of schools and students' problem behaviour in four European countries: the role of friends

S. Geven, M. Kalmijn, F. van Tubergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The ethnic composition of schools and students' problem behaviour in four European countries: the role of friends'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences