The Ethno-Linguistic Relationship between Smelling and Kissing: A Southeast Asian Case Study

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)92-109
TijdschriftOceanic Linguistics
Volume58
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit