The ethnographic fact: a discussion of ethics in anthropological fieldwork

Heath Deborah, Rebeca Ibanez Martin, Kaul S, Rebecca Sakoun, Sigmund K, Emily Yates Doeer, Florian Göttke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftSomatosphere
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit