The ets-domain transcription factor Spdef promotes maturation of goblet and paneth cells in the intestinal epithelium.

A. Gregorieff, D.E. Stange, P. Kujala, H.L. Begthel, M.M.W. van den Born, J. Korving, P.J. Peters, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

175 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The ets-domain transcription factor Spdef promotes maturation of goblet and paneth cells in the intestinal epithelium.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences