The European Holocaust Research Infrastructure Portal

Tobias Blanke, Michael Bryant, Michael Frankl, Conny Kristel, Reto Speck , Veerle Vanden Daelen, M.P.M. van Horik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The European Holocaust Research Infrastructure Portal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities